Hoe lang moet je beton bedekt houden bij koud weer?

Als het beton op ongeveer 50° F wordt gehouden, kan de bescherming meestal na twee dagen worden verwijderd. Als het beton op 50° F blijft, afhankelijk van wat voor soort cement wordt gebruikt en hoeveel versneller, moet u een paar weken wachten - beter om 4 weken te wachten - voordat u het daadwerkelijk in gebruik neemt. Wanneer er geen externe waterbronnen zijn, treedt de kritische mate van verzadiging op, zodat een enkele cyclus van bevriezing het beton niet permanent beschadigt, wanneer het beton een sterkte van ongeveer 500 psi bereikt. Bij gespecificeerde uithardingstemperaturen moeten goed geportioneerde betonmengsels deze sterkte binnen 24 tot 48 uur bereiken.

Daarom is het van cruciaal belang dat nieuw geplaatst beton wordt beschermd tegen bevriezing gedurende de eerste 24 tot 48 uur of totdat het beton een sterkte van ongeveer 500 psi bereikt. Na het implementeren van de bovenstaande suggesties, is het belangrijk om te overwegen hoe u beton tijdens het uithardingsproces op de juiste temperatuur houdt. Beton moet ongeveer 48 uur een temperatuur boven 50° F houden om de juiste chemische reacties te laten plaatsvinden. Twee populaire opties die worden gebruikt tijdens het uitharden van beton bij koud weer zijn verwarmde behuizingen en geïsoleerde dekens.

Als u een behuizing gebruikt, zorg er dan voor dat de structuur zowel wind- als waterdicht is. Zorg er bovendien voor dat er goede ventilatie is voor de ruimteverwarming. Verwarmers veroorzaken een toename van kooldioxide die carbonatatie in het oppervlak van het beton kan veroorzaken. Uithardingstijd kan gebaseerd zijn op gebruik.

Voor projecten die eerdere of zwaardere belastingen zullen dragen, moet de betontemperatuur tot 20 dagen ten minste 50° F blijven om de uiteindelijke constructie te kunnen verwerken. Ter vergelijking: beton dat niet aan koud weer is blootgesteld, kan in slechts één dag uitharden. Het American Concrete Institute (ACI) blijft zijn advies over stortbuien bij koud weer verfijnen, en een recent webinar gepresenteerd door Erik Holck, een senior design engineer voor Denver Water, ging in op de redenen waarom het belangrijk is om uithardend beton te beschermen tegen bevriezing en hoe die bescherming te bieden en te verifiëren. De langste uithardingsperiode is vereist voor beton zonder versnellers dat tijdens de bouw onder belasting staat en tijdens gebruik aan kou wordt blootgesteld.

Minimale betontemperaturen in lijn 1 van tabel 1 zijn een functie van de minimale afmeting van de sectiegrootte, want hoe massiever de sectie, hoe langzamer het warmte verliest. U moet beton voor koud weer beschermen tegen vroegtijdig bevriezen om de ontwikkeling van de juiste sterkte te garanderen en hoe dat van invloed kan zijn op andere bouwprojecten die wachten tot het beton is uitgehard en uitgehard. Zelfs wanneer de dagtemperaturen binnen het bevredigende bereik liggen, brengt het zetten van winterbeton risico's met zich mee die kunnen resulteren in zwak, ontoereikend beton. In de batchfabriek moet beton op 45 tot 70 graden worden gehouden, waarbij de bovengrens van dat bereik vereist is voor dunnere betonstortingen en koudere buitenluchtomstandigheden.

Hoewel het uithardingsproces vocht nodig heeft, moet u het beton niet met water invriezen, vooral niet in de eerste 24 uur. Tijdens hydratatie neemt de mate van verzadiging voortdurend af naarmate het mengwater zich vermengt met de cementachtige materialen en het beton verstijft en uithardt. Het is een goede gewoonte om vormen zo lang mogelijk op hun plaats te laten, omdat ze helpen de warmte gelijkmatiger te verdelen en uitdroging van het beton te voorkomen. Lage betontemperaturen verlagen de hydratatiesnelheid en vertragen vervolgens de snelheid van sterktewinst.

Nadat de uithardingsperiode is voltooid, is het belangrijk om het beton niet te schokken met plotselinge blootstelling aan veel koudere temperaturen. Naarmate de luchttemperatuur daalt, nemen de aanbevolen temperaturen van het betonmengsel toe om het warmteverlies tussen het mengen en plaatsen van het beton te compenseren. Volgens regel 1 van tabel 1 moet de minimale betontemperatuur van 55° F worden gehandhaafd gedurende de beschermingsperiode van vier dagen. De huidige definitie van betonneren bij koud weer (ACI), zoals vermeld in ACI 306, is: „een periode waarin gedurende meer dan drie opeenvolgende dagen de gemiddelde dagelijkse luchttemperatuur onder de 40 graden Fahrenheit daalt en gedurende meer dan de helft van elke periode van 24 uur onder de 50 graden Fahrenheit blijft.

Het aanvragen van een kant-en-klare mix met een inzinking van minder dan 4 inch (optimaal voor pompen) en door lucht meegevoerd beton kan ook de duurzaamheid verbeteren in zwaardere omgevingen, zoals koud weer. Waarom, omdat luchttoevoer beton het vermogen biedt om spanningen als gevolg van ijsvorming in het mengsel te absorberen. .